رئیس پژوهشکده

۱۰آذر
بزرگترین اجتماع جهانی در اربعین بساط گروه‌های تکفیری و اربابانشان را بر خواهد چید/ بوی پیراهن یوسف بیشتر به مشام می رسد

بزرگترین اجتماع جهانی در اربعین بساط گروه‌های تکفیری و اربابانشان را بر خواهد چید/ بوی پیراهن یوسف بیشتر به مشام می رسد

رئیس پژوهشکده فقه حکومتی گفت: جمعیت زائران امسال قطعا بیش از سال های گذشته است، و انشاءالله پیام این اجتماع بزرگ جهانی در اربعین بساط گروه تکفیری و تروریستی و اربابانشان را بر خواهد چید.