رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک

۰۳اردیبهشت
محور شمشک – دیزین تا اطلاع ثانوی مسدود است

محور شمشک – دیزین تا اطلاع ثانوی مسدود است

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور از مسدود بودن محور شمشک– دیزین تا اطلاع ثانوی خبرداد.