رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی پایتخت

۲۲دی
سرقت از خانه خاله با لباس زنانه در تهران

سرقت از خانه خاله با لباس زنانه در تهران

افرادی که طی دو مرحله واریز یارانه معیشتی در آبان و دی مشمول دریافت یارانه معیشتی نشده‌اند می‌توانند تا روز ٢۴ دی ماه برای ثبت اعتراض خوداقدام نمایند.