رئیس و اعضای شورا

۲۲مهر
تقدیر رئیس و اعضای شورا به همراه شهردار باقرشهر از نیروی انتظامی

تقدیر رئیس و اعضای شورا به همراه شهردار باقرشهر از نیروی انتظامی

به مناسبت هفته نیروی انتظامی رئیس و اعضای شورا به همراه شهردار باقرشهر از نیروهای خدمتگزار نیروی انتظامی تقدیر کردند.