رئیس هیئت ورزش زورخانه ای تهران

۱۴مهر
انتظارات ورزش پهلوانی محقق نشد + فیلم

انتظارات ورزش پهلوانی محقق نشد + فیلم

رئیس هیئت ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای استان تهران از عدم تحقق انتظاراتی در شان ورزش پهلوانی سخن به میان آورد و گفت: در تهران ۱۲۴ ناحیه شهرداری وجود دارد که اگر مدیران این نواحی در کنار ورزش صبح‌گاهی در پارک‌ها این ورزش را نیز در دستور کار قرار می‌دادند، آداب مقدس این رشنه در بین آحاد مردم و خانواده‌ها نهادینه می‌شد.