رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

۲۸فروردین
گمرک منطقه آزاد به‌زودی فعال می‌شود / تدوین برنامه پنج‌ساله برای پیشرفت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) / اقتصاد ملی را به اقتصاد بین‌المللی تبدیل کنیم

گمرک منطقه آزاد به‌زودی فعال می‌شود / تدوین برنامه پنج‌ساله برای پیشرفت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) / اقتصاد ملی را به اقتصاد بین‌المللی تبدیل کنیم

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) از تدوین برنامه پنج‌ساله برای پیشرفت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) خبر داد و گفت: گمرک منطقه آزاد به‌زودی فعال می‌شود. هدف ما تبدیل اقتصاد ملی به اقتصاد بین‌المللی است.