رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال

۱۷مهر
طرح محرمانه استقلال برای بخشش بلبلی

طرح محرمانه استقلال برای بخشش بلبلی

مدیران استقلال طرحی محرمانه دارند که به موجب آن بتوانند با استفاده از راهکار‌های قانونی و جلب رضایت مدیران ارشد فدراسیون زمینه برای بخشش زودتر از موعد محمد بلبلی مهیا شود.