رئیس هیئت فوتبال شهرستان ری:

۱۹آذر
بازی‌های لیگ شهرری در تمامی رده‌های سنی برگزار می‌شود

بازی‌های لیگ شهرری در تمامی رده‌های سنی برگزار می‌شود

رئیس هیئت فوتبال شهرستان ری: داوطلبان حضور در لیگ فوتبال حوزه ری می‌توانند، طی درخواست کتبی به هیئت فوتبال آمادگی خود را اعلام نمایند.