رئیس میراث فرهنگی ورامین

۲۷بهمن
۲۵ پرونده برای دریافت وام مشاغل خانگی به بانک معرفی شده‌اند

۲۵ پرونده برای دریافت وام مشاغل خانگی به بانک معرفی شده‌اند

رئیس میراث فرهنگی ورامین گفت: ۲۵ پرونده برای دریافت وام مشاغل خانگی به بانک معرفی شده‌اند و همچنین دوره‌های آموزشی در رشته‌های گوناگون داشتیم که برای خانواده‌های زندانیان نیز برگزار شده است.