رئیس منطقه حفاظت شده کویر مرکزی ایران

۰۸اسفند
میهمانی پرندگان مهاجر و بومی تالاب‌ بندعلی‌خان‌ ورامین

میهمانی پرندگان مهاجر و بومی تالاب‌ بندعلی‌خان‌ ورامین

بعد از آبگیری تالاب بندعلی‌خان ورامین در بارندگی‌های اخیر انواع مختلف پرندگان مهاجر و بومی بازگشتی دوباره داشتند.