رئیس مرکز ملی فضای مجازی

۰۴بهمن

مرکز ملی فضای مجازی از نهضت تولید محتوا در بسیج حمایت می‌کند

امروز محتواهای ما از اپ استورها حذف می شود و وقتی مردم می خواهند احساسات خود را برای شهادت سردار سرفراز کشورمان شهید سلیمانی بیان کنند، پیش از آنکه محتوایی شکل بگیرد، آنها را حذف کرده و صفحات فعالان فضای مجازی بسته می شود که این رفتار زننده ای است.