رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر

۲۶بهمن
وضعیت “کرونا” در کشورهای همسایه ایران

وضعیت “کرونا” در کشورهای همسایه ایران

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، به تشریح تازه ترین روند کرونا ویروس در کشور چین و کشورهای همسایه ایران پرداخت.