رئیس مرکز علمی کاربردی آموزش های شهروندی

۱۹بهمن
آغاز ثبت نام مقطع کاردانی و کارشناسی در مرکز علمی – کاربردی شهرداری تهران

آغاز ثبت نام مقطع کاردانی و کارشناسی در مرکز علمی – کاربردی شهرداری تهران

رئیس مرکز علمی کاربردی آموزش های شهروندی شهرداری تهران از آغاز ثبت نام در مقطع کاردانی و کارشناسی حرفه ای بهمن ماه سال ۱۳۹۴ این مرکز خبر داد.