رئیس مرکز سنجش

۲۸خرداد

سؤالی از امتحانات نهایی لو نرفته است

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش گفت: امنیت سؤالات امتحان نهایی کاملا تأمین شده و هیچ سؤال امتحانی لو نرفته است.