رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام

۲۲فروردین
آمریکایی ها همچنان غیرقابل اعتماد هستند/ اسد باشد یا نباشد به آمریکا ربطی ندارد

آمریکایی ها همچنان غیرقابل اعتماد هستند/ اسد باشد یا نباشد به آمریکا ربطی ندارد

ولایتی با اشاره به این که مقام معظم رهبری در حفظ فناوری هسته ای آمریکا را مجبور کرد تا به پای میز مذاکره بیاید اظهار داشت: آن چه گرفتیم نتیجه ایستادگی بوده است لذا ایران تنها کشوری است که می تواند غنی سازی کند و مواد غنی سازی شده را بدهد و در ازای آن کیک زرد بگیرد و این امر دستاوردی بزرگ برای کشور محسوب می شود پس باید در پایان اذعان داشت که آمریکایی ها همچنان غیرقابل اعتماد هستند.