رئیس مرکز بین الملل حزب موتلفه اسلامی

۱۵فروردین
برخی عوامل داخلی «کاسبان برجام» اند/ دولت بجای توجیه با عهدشکنی آمریکایی ها تقابل کنند

برخی عوامل داخلی «کاسبان برجام» اند/ دولت بجای توجیه با عهدشکنی آمریکایی ها تقابل کنند

رئیس مرکز بین الملل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به اینکه متاسفانه دولتمردان کشورمان عهدشکنی آمریکایی ها را توجیه می کنند، گفت: غربی ها در این زمینه به هیچ کدام از تعهداتشان عمل نکرده و همچنان تحریم های جدیدی را اعمال می کنند و متاسفانه در این زمینه برخی عوامل داخلی که کاسبان برجام هستند نیز با کشورهای غربی همکاری می کنند.

۲۷دی
دولت، به وعده هایی که قبلا قولش را داده عمل کند/هم اکنون مردم انتظار گشایش در وضعیت اقتصادی را دارند

دولت، به وعده هایی که قبلا قولش را داده عمل کند/هم اکنون مردم انتظار گشایش در وضعیت اقتصادی را دارند

رئیس مرکز بین الملل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به اینکه در دوران اجرایی شدن برجام، باید گشایش در وضعیت اقتصادی رخ دهد، گفت: هم اکنون با رفع تحریم ها، مردم انتظار دارند وعده هایی که دولت قبلا قولش را داده، محقق شود.