رئیس مرکز اورژانس تهران

۲۴فروردین
۴ جوان تهرانی در آتش سوختند

۴ جوان تهرانی در آتش سوختند

رئیس مرکز اورژانس تهران از حادثه آتش سوزی در اجاره دار خبر داد.