رئیس محیط زیست منطقه 5

۲۹آبان
بهره‌برداری از پروژه فتوولتائیک در منطقه ۵ تهران

بهره‌برداری از پروژه فتوولتائیک در منطقه ۵ تهران

رئیس محیط زیست شهرداری منطقه ۵ تهران از راه‌اندازی و بهره‌برداری دو نیروگاه فتوولتائیک در این منطقه خبر داد و گفت: این نیروگاه‌ها از لحاظ استراتژیک بدلیل تولید در سطح منطقه‌ای و محلی سبب قطع وابستگی می‌شوند در حالیکه منابع انرژی‌های فسیلی تنها در برخی از مناطق وجود دارد.