رئیس مجمع واردات

۰۸فروردین
بانک‌ها چوب لایِ چرخ اقتصاد شده‌اند/ نظام بانکی گرفتار”تاجران پول”

بانک‌ها چوب لایِ چرخ اقتصاد شده‌اند/ نظام بانکی گرفتار”تاجران پول”

رئیس مجمع واردات با اشاره به ضرورت تحول در نظام بانکی و اصلاح سیستم مدیریت پولی کشور برای تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: باید بپذیریم که نظام بانکی کشورمان بیمار است یا شاید در اسارت” تاجران پول” گرفتار شده است.