رئیس مجمع نمایندگان استان تهران

۲۹آذر
نامزدهای انتخاباتی نباید هزینه های میلیاردی کنند/ تابع نظر شورای نگهبان هستیم

نامزدهای انتخاباتی نباید هزینه های میلیاردی کنند/ تابع نظر شورای نگهبان هستیم

رئیس مجمع نمایندگان استان تهران گفت: مردم در شرایط نامناسب زندگی ببینند که نامزدها با یکدیگر درگیری دارند و هزینه های میلیاردی می کنند، ناراحت می شوند زیرا با هدف اصلی تعارض دارد.