رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق

۲۱دی
مردم عراق مرهون پشتیبانی‌های هاشمی رفسنجانی در مقابل صدام هستند

مردم عراق مرهون پشتیبانی‌های هاشمی رفسنجانی در مقابل صدام هستند

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق گفت: مردم عراق هیچگاه پشتیبانی آقای هاشمی رفسنجانی در مقابل صدام را فراموش نمی کنند.