رئیس مجلس آمریکا

۳۱فروردین
اوباما نباید به هیچ‌وجه بگذارد ایران به «دلار» دست پیدا کند

اوباما نباید به هیچ‌وجه بگذارد ایران به «دلار» دست پیدا کند

رئیس مجلس نمایندگان آمریکا می‌گوید دولت این کشور نباید بهیچ‌وجه شرایط دسترسی ایران به دلار و یا نظام مالی آمریکا را پیدا کند.