رئیس كميسيون قضائي

۱۱اسفند
وکیل پرونده مهدی هاشمی به دنبال جوسازی رسانه ای است/ دستگاه قضایی به جریان خاصی وابسته نیست

وکیل پرونده مهدی هاشمی به دنبال جوسازی رسانه ای است/ دستگاه قضایی به جریان خاصی وابسته نیست

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس گفت: کسانی که با اعمال خود به بیت المال آسیب می زنند با صدور احکام متناسب و برخورد محکم قوه قضائیه روبرو می شوند.