رئیس قوه مجریه

۰۹خرداد
زبان‌ها برای انتقاد از دولت و رئیس‌جمهور باز می‌شود/ دنبال جن گیر نیستم

زبان‌ها برای انتقاد از دولت و رئیس‌جمهور باز می‌شود/ دنبال جن گیر نیستم

رئیس‌جمهور گفت: ممکن است یک استانداری، فرمانداری، وزیری نظرات فردی، شخصی و جناحی داشته باشد؛ اما ما به این سمت نیامده‌ایم تا نظرات شخصی و فردی خود را اعمال کنیم.