رئیس قوه قضائیه ایران

۳۰خرداد
دوگانگی غرب در موضوع حقوق بشر/ برخورد قاطع با زورگیران/ کار بزرگ دستگاه قضا در پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی

دوگانگی غرب در موضوع حقوق بشر/ برخورد قاطع با زورگیران/ کار بزرگ دستگاه قضا در پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی

رئیس قوه قضاییه در گفت‌وگوی تلویزیونی خود به مسائلی نظیر دوگانگی غرب در موضوع حقوق بشر، اهمیت نخبه‌گزینی، برخورد قاطع با زورگیران، استفاده از سامانه‌های الکترونیکی، اعمال نظارت‌های پنهان و کار بزرگ دستگاه قضا در پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی اشاره کرد.