رئیس فستیوال

۰۱بهمن
جنجال دست ندادن سلبریتی های خانم

جنجال دست ندادن سلبریتی های خانم

قوانین و هنجارها در هر جامعه‌ای تعیین‌کننده رفتار افراد، تشکل‌ها، سازمان‌ها و حکومت آن کشور است. گاهی قوانین و عرف برخی کشورها با قانون و عرف بین‌المللی تفاوت دارد که باعث تعارض رفتار افراد می‌شود