رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس

۲۵فروردین
حاجی بابایی افزایش حقوق ۲ میلیون تومانی معلمان را تکذیب کرد

حاجی بابایی افزایش حقوق ۲ میلیون تومانی معلمان را تکذیب کرد

فرهنگیان بدانند؛منظور از افزایش یک میلیون و نیم تا دو میلیون تومان معاونت پشتیبانی درواقع «افزایش حقوق ها در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۸، باهم است