رئیس فراکسیون زنان

۲۴تیر
زنان ایرانی حمایت نمی‌شوند

زنان ایرانی حمایت نمی‌شوند

رئیس فراکسیون زنان مجلس گفت: نه تنها حجاب مانع موفقیت نیست بلکه به عنوان امر کمک کننده نیز معرفی شده و لذا حجاب هیچ وقت نمی‌تواند مانع موفقیت یک خانم شود.