رئیس فراکسیون امید مجلس

۳۰آذر
مهم‌ترین مؤلفه برای مستقل کردن ری، توجه به منافع مردم است

مهم‌ترین مؤلفه برای مستقل کردن ری، توجه به منافع مردم است

رئیس فراکسیون امید مجلس گفت: برای مستقل شدن ری باید بررسی‌های کارشناسی صورت بگیرد و منافع مردم در نظر گرفته شود.