رئیس فدراسیون بوکس

۲۳شهریور
رئیس فدراسیون بازداشت شده آزاد شد + عکس

رئیس فدراسیون بازداشت شده آزاد شد + عکس

رئیس فدراسیون بازداشت شده با اعلام رضایت شاکی آزاد شد. رئیس فدراسیون بازداشت شده حسین ثوری رئیس فدراسیون بوکس ایران بود.