رئیس عقیدتی سیاسی جنوب غرب

۰۵مهر
اصل ماجرای کامنت‌های جنجالی ۲ روحانی درباره حادثه اهواز

اصل ماجرای کامنت‌های جنجالی ۲ روحانی درباره حادثه اهواز

انتشار کامنت‌های جنجالی دو صفحه اینستاگرام که تصویر پروفایلشان فردی روحانی است، حاشیه‌هایی را به وجود آورده اما سوال اساسی این است که این صفحات متعلق به چه کسانی است؟