رئیس عرفان حلقه

۲۰شهریور
بازداشت ۳ تن از فعالان فرقه انحرافی عرفان حلقه در تهران

بازداشت ۳ تن از فعالان فرقه انحرافی عرفان حلقه در تهران

۳ تن از فعالان عرفان حلقه که در ایجاد هجمه‌های حقوق‌ بشری و کمپین‌های به ظاهر بین‌المللی نقش داشتند دستگیر شدند.