رئیس صنفی کشاورزان

۱۴مهر
ایجاد وزارت بازرگانی طرحی مغایر با اسناد بالادستی است؟

ایجاد وزارت بازرگانی طرحی مغایر با اسناد بالادستی است؟

با توجه به نقض سیاست‌ها و اسناد بالادستی از سوی مجلس در جریان تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی، ورود هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های نظام به این موضوع و ارائه گزارش تخلف مجلس در رابطه با تصویب این طرح خلاف قانون، ضروری است.