رئیس شورا

۱۲شهریور
رئیس شورای شهر اندیشه انتخاب شد

رئیس شورای شهر اندیشه انتخاب شد

اعضای شورای شهر اندیشه با انتخاب رئیس جدید این شورا برای یک سال آینده، غلامرضا سرآبادانی را جایگزین مجید ساحل‌گزین کردند.