رئیس شورای

۱۹بهمن
امور شهری باید با نظارت شورای شهر باشد

امور شهری باید با نظارت شورای شهر باشد

رئیس شورای عالی استان‌ها با تأکید بر اینکه تلاش می‌کنیم مدیریت یکپارچه شهری را تثبیت‌ کنیم‌، گفت: امور شهری از قبیل آموزش و پرورش، سینما، آب و برق باید با نظارت شورای شهر باشد‌.