رئیس شورای فرهنگی ریاست جمهوری

۱۹تیر
امروز اسرائیل آسیب‌پذیرترین کشور در دنیاست/ چه مذاکرات به نتیجه برسد و چه نرسد تا نگاه به داخل نباشد آسیب‌پذیریم

امروز اسرائیل آسیب‌پذیرترین کشور در دنیاست/ چه مذاکرات به نتیجه برسد و چه نرسد تا نگاه به داخل نباشد آسیب‌پذیریم

رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه با قومی مذاکره می‌کنیم که خیانت ویژگی آشکارش می‌باشد، گفت: چه مذاکرات به نتیجه برسد و چه نرسد، باید بیشتر نگاهمان به داخل باشد و تنها در ضرورت به بیرون نگاهی داشته باشیم.