رئیس شورای شهرستان ری

۰۴دی
اختصاص نماینده مستقل برای شهرری موجب توسعه و پیشرفت آن می‌شود

اختصاص نماینده مستقل برای شهرری موجب توسعه و پیشرفت آن می‌شود

رئیس شورای شهرستان ری گفت: اکنون که قرار است تعداد نمایندگان مجلس افزایش پیدا کند، باید برای شهرری نیز که بیش از یک میلیون جمعیت دارد، نماینده مستقل اختصاص داده شود.