رئیس شورای زکات استان تهران

۲۷خرداد
زکات فطره را در چه صندوق‌هایی بریزیم؟

زکات فطره را در چه صندوق‌هایی بریزیم؟

رئیس شورای زکات استان تهران گفت: مردم زکات فطره را در صندوق‌های دارای برچسب هولوگرام کمیته امداد، بهزیستی و موسسات خیریه مجاز بریزند و یا به افراد فقیری که می‌شناسند پرداخت کنند.