رئیس شورای تهران

۰۳دی
زلزله تهران یک تا دو میلیون کشته و مصدوم خواهد داشت / به‌دنبال نصب سیستم صوتی آگاهی ۱۵ ثانیه قبل از زلزله هستیم / ۳۰ استان در صورت بروز حادثه بزرگ، معین مناطق تهران هستند

زلزله تهران یک تا دو میلیون کشته و مصدوم خواهد داشت / به‌دنبال نصب سیستم صوتی آگاهی ۱۵ ثانیه قبل از زلزله هستیم / ۳۰ استان در صورت بروز حادثه بزرگ، معین مناطق تهران هستند

رئیس شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش با بیان این‌که زلزله تهران یک تا دو میلیون کشته و مصدوم خواهد داشت، گفت: ۳۰ استان در صورت بروز حادثه بزرگ، معین مناطق تهران هستند.