رئیس شورای اسلامی پیشوا

۱۴اردیبهشت
تسهیل در امور مردم، تسریع در خدمت‌رسانی و تکریم ارباب رجوع

تسهیل در امور مردم، تسریع در خدمت‌رسانی و تکریم ارباب رجوع

رئیس شورای اسلامی شهر پیشوا گفت: به‌منظور اعتمادسازی در عرصه خدمت در شورای اسلامی شهر پیشوا تسهیل امور مردم و تسریع در خدمت‌رسانی و تکریم ارباب رجوع سه مقوله مورد تاکید اعضا شورای اسلامی پیشوا است.