رئیس شورای اسلامی شهر پاکدشت

۲۷مرداد
زمین چمن‌های مصنوعی پاکدشت به عدد ۸ رسید / رفع مشکل ترافیک معابر پاکدشت در آینده نزدیک

زمین چمن‌های مصنوعی پاکدشت به عدد ۸ رسید / رفع مشکل ترافیک معابر پاکدشت در آینده نزدیک

رئیس شورای اسلامی شهر پاکدشت گفت: با توافقی که با حوزه علمیه پاکدشت داشتیم، ترافیک میدان شعبه نفت به‌زودی رفع می‌شود.