رئیس شورای اسلامی شهر تهران

۰۸آبان
تبیین چشم‌انداز وضعیت حمل و نقل عمومی پایتخت / ایجاد ۲ حلقه فکری در راستای ایجاد درآمد پایدار برای تهران / تشریح علت تعطیلی خط ۷ مترو / تاکید بر اجرایی کردن ایده شورای شیشه‌ای

تبیین چشم‌انداز وضعیت حمل و نقل عمومی پایتخت / ایجاد ۲ حلقه فکری در راستای ایجاد درآمد پایدار برای تهران / تشریح علت تعطیلی خط ۷ مترو / تاکید بر اجرایی کردن ایده شورای شیشه‌ای

رئیس شورای اسلامی شهر تهران، ری و نجریش با تبیین چشم‌انداز وضعیت حمل و نقل عمومی پایتخت گفت: اید هزینه بسیار زیادی در امر حمل و نقل عمومی انجام دهیم تا بحث عمده‌ای از مسائل آلودگی تهران حل شود.

۰۱اردیبهشت
ایجاد قطب های فرهنگی و تجاری عامل اصلی ساخت پیاده راهها

ایجاد قطب های فرهنگی و تجاری عامل اصلی ساخت پیاده راهها

چمران به پیاده راه سازی در خیابان ۳۰ تیر اشاره کرد و گفت: ایجاد قطبهای فرهنگی و تجاری، کلیسا، کنیسه، معبد زرتشتیان و موزه موجب شده است که در این محدوده پیاده راه سازی شود.