رئیس شورای اسلامی شهرصالحیه

۰۳آذر
طرح استادیوم شهرصالحیه به زودی وارد فاز اجرایی می شود

طرح استادیوم شهرصالحیه به زودی وارد فاز اجرایی می شود

رئیس شورای اسلامی شهرصالحیه گفت: باپیگیری‌های انجام شده، طرح احداث استادیوم در شهرصالحیه به زودی وارد فاز اجرایی خواهد شد.