رئیس شورای اسلامی شهرستان ری

۰۳بهمن
میراث فرهنگی شهرری باید به اداره‌کل ارتقا یابد

میراث فرهنگی شهرری باید به اداره‌کل ارتقا یابد

رئیس شورای اسلامی شهرستان ری گفت: شهرستان ری با حدود ۲۰۰ اثر تاریخی یک اداره معمولی دارد که برای جذب گردشگر و توسعه میراث فرهنگی این اداره باید به اداره‌کل ارتقا یابد.