رئیس شبکه جم

۱۰اردیبهشت
سعید کریمیان، مدیر شبکه جم زنده است؟! + عکس

سعید کریمیان، مدیر شبکه جم زنده است؟! + عکس

در حالی امروز قرار است سالگرد ترور سعید کریمیان، مدیر کمپانی جم برگزار شود که هنوز ابهاماتی درباره سرنوشت وی مطرح است.