رئیس سیا

۱۲مهر
ماجرای التماس رئیس سیا برای دیدار با سردار سلیمانی

ماجرای التماس رئیس سیا برای دیدار با سردار سلیمانی

یک تحلیلگر لبنانی در شبکه المیادین فاش کرد رئیس سیا برای دیدار با سردار سلیمانی به امیر سابق قطر التماس می کرد.