رئیس ستاد نماز جمعه

۲۰فروردین
ابعاد مختلف و متعدد کم فروشی

ابعاد مختلف و متعدد کم فروشی

رئیس ستاد نماز جمعه بخش گلستان گفت: کم فروشی در تمام زمان‌ها و در تمام مشاغل وجود دارد و مبارزه با آن سبب بهبود شرایط اقتصادی می‌شود.