رئیس ستاد نماز جمعه تهران

۰۵اردیبهشت
همدلی و همزبانی با دولت ماذون از امام زمان (عج)/ مردم کارفرمای دولت و دولت کارگزار ملت است

همدلی و همزبانی با دولت ماذون از امام زمان (عج)/ مردم کارفرمای دولت و دولت کارگزار ملت است

شیرمردی در یادداشتی نوشت در تعبیر رهبر معظم انقلاب که مردم کارفرمای دولت و دولت کارگزار ملت است؛ دولت خادم جمهور است و کارفرما برای تشکیل دولت اسلامی باید در ساحات مختلف از کارگزار خود حمایت کند.