رئیس ستاد بحران تهران

۱۴آذر
در نظر داریم ورامین را به عنوان پایلوت مقابله با زلزله معرفی کنیم/ مسئولین برای راه اندازی محل اسکان اضطراری باید همت کنند

در نظر داریم ورامین را به عنوان پایلوت مقابله با زلزله معرفی کنیم/ مسئولین برای راه اندازی محل اسکان اضطراری باید همت کنند

رئیس ستاد بحران استان تهران گفت: در نظر داریم تا ورامین را به عنوان پایلوت معرفی و اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهیم که در مرحله اول باید مطالعات لازم صورت گیرد تا شناسایی و اطمینان حاصل کنیم که ورامین روی گسل نیست.