رئیس ستاد انتخابات کشور

۱۴فروردین
نام نویسی داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری از ۲۲ فروردین/ تمام واجدین شرایط می‌توانند در انتخابات ثبت‌نام کنند/ زمان‌بندی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری

نام نویسی داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری از ۲۲ فروردین/ تمام واجدین شرایط می‌توانند در انتخابات ثبت‌نام کنند/ زمان‌بندی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری

احمدی گفت: تمام کسانی که خود را واجد شرایط می‌دانند می‌توانند در این انتخابات ثبت‌نام کنند الا مجریان و ناظرین انتخابات ریاست جمهوری که طبق قانون اگر قصد داوطلبی در این انتخابات را دارند باید قبل از ثبت‌نام استعفا کرده باشند.